Naam ondernemer: Nannic Nederland 
Handelend onder de naam: Nannicshop.nl
Vestigingsadres: 
Lelybaan 54,
8242 KB Lelystad
Telefoonnummer: 0320- 331155
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.30 uur tot 17.30 uur
E-mailadres: info@nannicshop.nl

KvK-nummer: 76981223
Btw-nummer: NL003152703B89


Doeleinden van gegevensverwerking

Nannicshop.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die Nannicshop.nl met u kan aangaan. Zo zullen wij om uw adresgegevens vragen wanneer u zich aanmeldt als klant op onze website. Indien u ons toestemming geeft om onze digitale nieuwsbrief naar u te versturen, ontvangt u van ons periodiek productaanbevelingen m.b.t. gelijksoortige producten. Indien gewenst, kun u zichzelf hiervoor uitschrijven, door onderin een digitale nieuwsbrief op 'afmelden' te klikken.


Uw bezoek aan onze site

Nannicshop.nl verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.
 

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Zodra u zich als klant aanmeldt op onze website, stelt u Nannicshop.nl in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Dit gebeurt op verzoek wanneer u zich aanmeldt als klant bij Nannicshop.nl. Deze gegevens betreffen uw naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer en e-mailadres. Nannicshop.nl acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.


Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal nannicshop.nl onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van nannicshop.nl;

(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of

(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.


Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Dit kunt u doen per e-mail op info@nannic.nl. Ook heeft u de mogelijkheid om de afmeldlink te gebruiken op de nieuwsbrief. Door hierop te klikken wordt u geheel automatisch afgemeld en ontvangt u geen nieuwsbrieven meer.


Rechten

U heeft het recht heeft op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.


Vragen

Voor vragen over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt telefonisch contact opnemen op nummer: +31 (0)320 331155


Wijzigingen

Dit privacy statement kan door nannicshop.nl te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Gebruikers van “nannicshop.nl” kunnen de persoonsgegevens die zij daar hebben ingevoerd zelf beheren. Dat wil zeggen: wijzigen. Daartoe moet de gebruiker zijn ingelogd.


Verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens

Nanicshop.nl is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Nannicshop.nl over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt per e-mail contact opnemen met info@nannicshop.nl zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan voldoen.